Αναβάθμιση των υποδομών ύδρευσης στις Δημοτικές Ενότητες Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Του Γεωργούλα Σταύρου

Η παροχή καθαρού τρεχούμενου νερού κατάλληλου για κατανάλωση και λοιπές χρήσεις αποτελεί μία από τις βασικές υποχρεώσεις και προτεραιότητες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού. Στο πλαίσιο αυτό λειτουργούν στους περισσότερους Δήμους οι αντίστοιχες Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης & Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.), με στόχο την εξυπηρέτηση των πολιτών σε ζητήματα ύδρευσης και αποχέτευσης.

Η Δ.Ε.Υ.Α. Φλώρινας συστάθηκε το 1982 με έδρα την πόλη της Φλώρινας. Είναι υπεύθυνη για την εξασφάλιση ποιοτικά και ποσοτικά του απαιτούμενου πόσιμου νερού, για τη διενέργεια των απαραίτητων τακτικών, περιοδικών και έκτακτων ελέγχων, για την κατασκευή και τη λειτουργία όλων των απαιτούμενων έργων υποδομής ύδρευσης και αποχέτευσης (κατασκευή νέων δικτύων, αντλιοστασίων, δεξαμενών, διυλιστηρίων, εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού κα), για την προστασία των υδάτινων πόρων και του περιβάλλοντος γενικότερα καθώς επίσης και για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας τακτικού και έκτακτου προσωπικού και την αξιοποίηση αποφοίτων από συναφείς με το αντικείμενο σχολές για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Αρχικά, περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. ήταν η πόλη της Φλώρινας. Με τον Νόμο 2539/1997 («ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ») τα όρια της αρμοδιότητάς της επεκτάθηκαν στον Διευρυμένο Δήμο Φλώρινας, που περιλάμβανε -εκτός από την πόλη- και τις Τοπικές Κοινότητες Αλώνων, Αρμενοχωρίου, Μεσονησίου, Πρώτης, Σκοπιάς και Σίμου Ιωαννίδη (Κορυφής και Τριβούνου). Οι πρώην Δήμοι Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών δεν διέθεταν αντίστοιχες Δημοτικές Επιχειρήσεις και το κομμάτι της υδροδότησης διεκπεραίωναν οι αντίστοιχες υπηρεσίες των άνωθι Δήμων.

Με την εφαρμογή του Νόμου 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), το 2015 στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. περιήλθαν επιπλέον σαράντα (40) Τοπικές Κοινότητες των Δημοτικών Ενοτήτων Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών και κατά ακολουθία οι υποδομές ύδρευσης των νέων περιοχών:

  • Δ.Ε. Μελίτης: Σκοπός, Αχλάδα – Γιουρούκι, Μελίτη, Νεοχωράκι, Λόφοι, Βεύη, Παπαγιάννη, Ιτέα, Τριπόταμος, Σιταριά, Παλαίστρα
  • Δ.Ε. Περάσματος: Δροσοπηγή, Άνω Υδρούσα, Κάτω Υδρούσα, Κολχική, Πέρασμα, Αμμοχώρι, Τροπαιούχος, Άγιος Βαρθολομαίος, Λεπτοκαρυά, Σ.Σ. Βεύης, Φλάμπουρο, Τριανταφυλλιά, Ατραπός, Πολυπόταμος
  • Δ.Ε. Κάτω Κλεινών: Κρατερό, Παρόρι, Εθνικό, Άνω Καλλινίκη, Κάτω Καλλινίκη, Μαρίνα, Καύκασος, Κλαδοράχη, Μεσοχώρι, Μεσόκαμπος, Νίκη, Πολυπλάτανος, Αγία Παρασκευή, Άνω Κλεινές, Ακρίτας

Στην προσπάθειά της η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να καταγράψει τα προβλήματα υδροδότησης των οικισμών της νέας περιοχής (παραπάνω Δημοτικές Ενότητες), διαπίστωσε ανεπάρκεια του νερού για μεγάλες χρονικές περιόδους, η οποία την υποχρεώνει σε συνεχή λειτουργία γεωτρήσεων και συνοδών αντλιοστασίων, γεγονός που προκαλεί δυσμενέστατο οικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο καθώς και προστριβές μεταξύ των κατοίκων διαφορετικών οικισμών που τροφοδοτούνται από κοινές γεωτρήσεις ή δεξαμενές.

Με στόχο τη διασφάλιση επαρκούς υδροδότησης των καταναλωτών στις “νέες” περιοχές ευθύνης, τη μείωση της σπατάλης του πόσιμου νερού αλλά και την προστασία της δημόσιας υγείας, η Δημοτική Επιχείρηση προχωράει στην υλοποίηση του έργου «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας» με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για το έργο και τη σημασία του για τις εμπλεκόμενες Τοπικές Κοινότητες μίλησε στην εφημερίδα «ηχώ» Φλώρινας η Γενική Διευθύντρια της Επιχείρησης, Αρχιτέκτων Μηχανικός, κα Αβραμοπούλου – Ρόμπη Ερμιόνη:

«Προκειμένου η Δ.Ε.Υ.Α.Φ. να εξασφαλίσει την ομαλή υδροδότηση των “νέων” Τοπικών Κοινοτήτων προέβη άμεσα σε παρεμβάσεις συντήρησης σε όλες τις υποδομές ύδρευσης, στο μέτρο βέβαια που επέτρεπε η οικονομική της δυνατότητα, διότι η ΔΕΥΑΦ δεν χρηματοδοτείται για τις λειτουργικές της δαπάνες από το Κράτος, παρά μόνο από τα έσοδα των υπηρεσιών προς τους καταναλωτές της.

Παράλληλα, για την ορθολογική διαχείριση των υδατικών και οικονομικών πόρων στις εν λόγω περιοχές, προβήκαμε στη σύνταξη σχετικής μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α.Φ. με την οποία χρηματοδοτήθηκε δράση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.), με το τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση υποδομών ύδρευσης στις Δ.Ε. Μελίτης, Περάσματος και Κάτω Κλεινών του Δήμου Φλώρινας», που μετά από διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό συμβασιοποιήθηκε στο ποσό των 2.177.700,00 ευρώ χωρίς ΦΠΑ, με ανάδοχο την Εταιρεία «ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».

Με την παραπάνω δράση εγκαταστάθηκε ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης των υδατικών πόρων στις ανωτέρω Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Φλώρινας, το οποίο θα συλλέγει και θα επεξεργάζεται δεδομένα (παροχή, πίεση, στάθμη, παρέχει τη δυνατότητα της απολύμανσης, παρέχει ποιοτικά χαρακτηριστικά κ.α) από τους 62 Τοπικούς Σταθμούς Απομακρυσμένου Ελέγχου επί υφιστάμενων υποδομών όπως υδατοδεξαμενές, γεωτρήσεις και ενδιάμεσα αντλητικά συγκροτήματα και από τους 5.155 Τοπικούς Σταθμούς Ελέγχου Καταναλώσεων (τοπικοί σταθμοί μέτρησης και απομακρυσμένης παρακολούθησης κατανάλωσης των υδρομέτρων των καταναλωτών) σε 24ωρη βάση, με τηλεμετάδοση των δεδομένων και τηλεχειρισμό των αντίστοιχων συστημάτων.

Κατά την ολοκλήρωση της λειτουργίας του συστήματος, από τη θέση υδροδότησης (γεώτρηση, δεξαμενή, διυλιστήριο κα) μέχρι το υδρόμετρο του καταναλωτή, η ΔΕΥΑΦ θα έχει τη δυνατότητα παρακολούθησης όλων των κρίσιμων παραμέτρων των δικτύων και των απωλειών του δικτύου ενώ θα συλλέγει τα απαραίτητα δεδομένα για τον υπολογισμό του υδατικού ισοζυγίου για την εφαρμογή της ΚΥΑ 145739/27-01-2015 του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής και του Υπουργείου Εσωτερικών.

Το αποτέλεσμα θα είναι η αποδοτικότερη λειτουργία του δικτύου με δραστική μείωση του κατασπαταλούμενου νερού, του κόστους λειτουργίας των γεωτρήσεων και των αντλιοστασίων. Μας δίνεται η δυνατότητα εφαρμογής τιμολογιακής πολιτικής με όφελος για τον καταναλωτή, που θα προέλθει από τον εξορθολογισμό της χρήσης του πόσιμου νερού και τη μείωση των δαπανών που συνδέονται με τη παραγωγή και διάθεση του πόσιμου νερού στον πολίτη. Κατά συνέπεια, θα έχουμε και τη δυνατότητα επιλογής έργων και παρεμβάσεων στις εγκαταστάσεις ύδρευσης στην ορθή κατεύθυνση.

Η παραπάνω δράση της ΔΕΥΑΦ επιλέχθηκε ως αξιόλογο έργο από τη DG Regional and Urban Policy (DG Regio) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (από τα έργα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας / Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος “Δυτικής Μακεδονίας 2014-2020”) για να προβληθεί ως πάρα πολύ καλή πρακτική παρέμβασης στη διαχείριση αστικών υδρευτικών εγκαταστάσεων -όπως διατυπώνεται από την DG Regio- με πολλαπλά άμεσα και έμμεσα οφέλη.

Πιο συγκεκριμένα, με την αυτοματοποίηση της λειτουργίας της υποδομής υδροδότησης θα καταστεί αυτή αποτελεσματικότερη. Η 24ωρη παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο όλων των κρίσιμων παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα του νερού και τη λειτουργία του δικτύου θα υποστηρίζει τον ενεργό εντοπισμό διαρροών και την ταχεία αντιμετώπιση των προβλημάτων. Με αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί η συχνότητα των προβλημάτων, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του λειτουργικού κόστους των τεχνικών παρεμβάσεων καθώς και του κόστους που σχετίζεται με τη συντήρηση και τις επισκευές του συστήματος. Επιπλέον, θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας και ο περιβαλλοντικός αντίκτυπος της υδροδότησης, εν μέρει λόγω της εγκατάστασης ηλιακών συλλεκτών για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας για απομακρυσμένα αντλιοστάσια.

Γενικά τα οφέλη του έργου σχετίζονται με την ορθολογικότερη διαχείριση των πόρων, η οποία θα επιφέρει εξοικονόμηση νερού, θα αντιμετωπίσει τη λειψυδρία και θα εξασφαλίσει επαρκή υδροδότηση, βελτιωμένο έλεγχο διαρροών καθώς και καλύτερη εξισορρόπηση εισροών και εκροών νερού στο δίκτυο. Το υψηλότερο επίπεδο παροχής υπηρεσιών που παρέχουν οι αναβαθμίσεις θα ωφελήσει περισσότερους από 10 000 κατοίκους!»_

Ως προς τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην υλοποίηση του έργου, αρκεί να αναφερθεί ότι η διευρυμένη επέκταση της περιοχής αρμοδιότητας της ΔΕΥΑΦ με τον «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» σε σαράντα (40) επιπλέον Τοπικές Κοινότητες δεν συνοδεύτηκε από ανάλογες αυξήσεις οικονομικών πόρων, προσωπικού και εξοπλισμού. Το συγκεκριμένο χρηματοδοτικό εργαλείο εξασφάλισε στη Δ.Ε.Υ.Α.Φ. τη δυνατότητα να εκτελέσει ένα μεγάλης κλίμακας έργο πνοής, με πολλαπλά οφέλη για δεκάδες χιλιάδες κατοίκους του Δήμου Φλώρινας.

EURACTIV_ESPA
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 956 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.