Γενικός Γραμματέας στον Δήμο Αμυνταίου ο Νικόλαος Γιώσκος

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Ο Δήμαρχος Αμυνταίου κ. Άνθιμος Μπιτάκης λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α’ -07.06.2010)

2. Τις διατάξεις του άρθρου 161 ΚΑΙ 167 του Ν. 3584/2007 (ΦΕΚ Α΄ 143) « Κύρωση του κώδικα κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών υπαλλήλων» και παρ.2 αρθ. 38 του Ν. 3801/2009

3. Τις διατάξεις του αρθ. 15 του Ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134 Α΄)

4. Την με αρ. πρωτ. 74802/29-12-2010 αριθ. 55 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί « Γενικών Γραμματέων Δήμων»

5. Τον Ο.Ε.Υ. του Δήμου ( ΦΕΚ 2022/Β/9-9-2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 372/Β/12-2-2019 και την τελευταία τροποποίηση για τη σύσταση θέσης Γ. Γραμματέα ΦΕΚ 565/Β/24-2-2020)

6. Την ανάγκη πρόσληψης Γενικού Γραμματέα για την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου

Ανακοινώνει ότι, ο κ. Νικόλαος Γιώσκος του Σωκράτη, αναλαμβάνει καθήκοντα Γενικού Γραμματέα στο Δήμο Αμυνταίου.

Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Αμυνταίου

Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 958 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.