ΕΙΕΤ: Ο λανθασμένος σχεδιασμός των Μέτρων στήριξης θα καλλιεργήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό και στις εφημερίδες της Περιφέρειας

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Τον λανθασμένο σχεδιασμό των Μέτρων Στήριξης του Περιφερειακού έντυπου Τύπου, επισημαίνει για μια ακόμη φορά το Δ.Σ. της Ένωσης Ιδιοκτητών Επαρχιακού Τύπου, με επιστολή που απέστειλε στις 11-11-2019 προς τον Υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ και Κυβερνητικό Εκπρόσωπο κ. Στυλιανό Πέτσα, ζητώντας, έστω και την ύστατη ώρα, την τροποποίηση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης, αντικαθιστώντας το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με το κριτήριο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.).

Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθούν οι προκύπτουσες αδικίες και θα ενισχυθούν πραγματικά και ο περιφερειακός τύπος αλλά και η απασχόληση.

Σε διαφορετική περίπτωση, αν δηλαδή εφαρμοστεί ο λανθασμένος σχεδιασμός της προηγούμενης κυβέρνησης που ως φαίνεται υιοθετεί και η παρούσα, θα προκληθούν μεγάλες ανισότητες και θα καλλιεργηθεί ο αθέμιτος ανταγωνισμός και στα περιφερειακά έντυπα.

Η επιστολή του Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ. προς τον κ. Πέτσα, έχει ως εξής:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Επανερχόμαστε σήμερα στο θέμα των Μέτρων Στήριξης του Περιφερειακού έντυπου Τύπου, εκφράζοντας την αντίθεση μας για τον τρόπο κατανομής των χρημάτων, όπως σας επισημάναμε και στην συνάντηση που είχαμε στις 16-10-2019.

Σύμφωνα με την σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση, οι εγγεγραμμένες περιφερειακές εφημερίδες θα ενισχυθούν από φέτος με ένα κονδύλι της τάξης των 4 εκατ. ευρώ, το οποίο θα χορηγείται κάθε έτος, μέχρι τις 31/12/2022 (συνολικά θα διατεθούν 16 εκατ. ευρώ), για όσα έντυπα έχουν εγγραφεί στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Περιφερειακού και Τοπικού Τύπου.

Ωστόσο, όπως σας επισημάναμε στην μεταξύ μας συνάντηση ο τρόπος κατανομής των χρημάτων, όπως αυτός σχεδιάστηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση και, όπως διαπιστώσαμε υιοθετείτε και εσείς, είναι λανθασμένος, θα προκαλέσει ανισότητες και θα καλλιεργήσει τον αθέμιτο ανταγωνισμό στα περιφερειακά έντυπα.

Κι αυτό γιατί:

Η ΚΥΑ 78/2019 (ΦΕΚ Β 1676/14.5.2019), για την ενίσχυση των ημερήσιων και εβδομαδιαίων περιφερειακών και τοπικών εφημερίδων, ουσιαστικά εξαιρεί το σύνολο των εβδομαδιαίων εφημερίδων, αλλά και τη συντριπτική πλειοψηφία των ημερήσιων εφημερίδων της Περιφέρειας, αφού η υποτιθέμενη “ενίσχυση” επιφυλάσσεται μόνο σε όσους συναδέλφους απασχολούν προσωπικό πλήρους απασχόλησης.

Η απόφαση αυτή αγνοεί την φύση της δραστηριότητας μιας εβδομαδιαίας εφημερίδας και στοχεύει μόνο στην ενίσχυση της πλήρους απασχόλησης και όχι στην ενίσχυση του περιφερειακού τύπου, όπως αναφέρει η αιτιολογία της συγκεκριμένης διάταξης.

Ας δούμε ένα παράδειγμα: Συνάδελφος με έναν μόνο εργαζόμενο και αυτόν πλήρους απασχόλησης λαμβάνει επιδότηση, ενώ συνάδελφος που απασχολεί επτά άτομα μερικής απασχόλησης δεν λαμβάνει επιδότηση (υπαρκτά παραδείγματα και τα δύο). Έτσι, επιδοτείται μια επιχείρηση που απασχολεί ένα άτομο αντί μίας που απασχολεί επτά.

Πράγματι, τα μέτρα που προβλέπονται στην ως άνω Υπουργική Απόφαση βοηθούν πολύ μικρή μερίδα των συναδέλφων μας, αλλά εμείς, υπό τον ρόλο μας και ως συνδικαλιστικού οργάνου, εκπροσωπούμε το σύνολο των ιδιοκτητών – μελών μας και ως εκ τούτου στοχεύουμε στο να ωφεληθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι από τα διαθέσιμα κονδύλια.

Υπό τη βάσει αυτής της παραδοχής, ζητούμε -έστω και την ύστατη ώρα- να τροποποιηθεί η ως άνω Υπουργική Απόφαση, αντικαθιστώντας το κριτήριο του αριθμού των εργαζομένων πλήρους απασχόλησης με το κριτήριο των Ετήσιων Μονάδων Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), κριτήριο που χρησιμοποιείται κατά κόρον στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις -ενισχύσεις.

Με αυτό τον τρόπο θα αποκατασταθούν οι προκύπτουσες αδικίες και θα ενισχυθούν πραγματικά και ο περιφερειακός τύπος αλλά και η απασχόληση, ζήτημα που φαίνεται να σας ενδιαφέρει.

Επίσης, για το ίδιο θέμα, σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

Υπάρχουν εκδοτικές επιχειρήσεις που λειτουργούν ταυτόχρονα εφημερίδα, ραδιόφωνο, τηλεόραση, ιστοσελίδα και τυπογραφείο που τυπώνει όχι μόνο την εφημερίδες, αλλά και άλλες εφημερίδες και πάσης φύσεως έντυπα. Οι επιχειρήσεις αυτές μπορεί να απασχολούν μέχρι και 50 εργαζόμενους.

Αυτοί θα θεωρηθούν όλοι ότι είναι εργαζόμενοι στον επαρχιακό τύπο και θα επιδοτηθούν με βάση τους εργαζόμενους; Θα πάρουν δηλαδή χρήματα (και μάλιστα αρκετά) που δεν δικαιούνται καθώς τα μέτρα στήριξης αφορούν αποκλειστικά τον έντυπο Τύπο της Περιφέρειας.

Πως θα γίνει ο διαχωρισμός; Οι ιδιοκτήτες τηλεόρασης, ραδιοφώνων και ιστοσελίδων, ζητάνε επίσης στήριξη του κράτους. Αν το κράτος πάρει τέτοια απόφαση, θα επιδοτηθούν από δύο ή και περισσότερες πλευρές;

Ακόμη θεωρούμε ότι για να τύχει κάποιος επιδότησης πρέπει να του ζητηθούν και άλλα στοιχεία όπως: Οι Α.Ε. να έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό στο ΓΕΜΗ και να μην λειτουργούν με ζημίες που υπερβαίνουν το ποσοστό πέραν του μετοχικού τους κεφαλαίου που ο νόμος ορίζει. Σε διαφορετική περίπτωση η κρατική επιδότηση συνιστά αθέμιτο ανταγωνισμό.

Επίσης, για να επιδοτηθεί μια εφημερίδα θα πρέπει να είναι ενήμερη ή να έχει κάνει ρύθμιση σε τυχόν οφειλές σε ΔΟΥ και ασφαλιστικά ταμεία.

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,

Για μια ακόμη φορά επισημαίνουμε ότι, ο αρχικός σχεδιασμός είναι καθ’ όλα λανθασμένος και ουσιαστικά θα ευνοήσει λιγοστές περιφερειακές εφημερίδες, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία είτε δεν θα λάβει ενίσχυση είτε θα λάβει λιγοστά χρήματα.

Διαβάζοντας σχετικά δημοσιεύματα, ότι ο έντυπος Τύπος της Περιφέρειας ενισχύεται σημαντικά και μάλιστα με χρηματοδότηση μέσω του κρατικού προϋπολογισμού, δημιουργούνται λανθασμένες εντυπώσεις σχεδόν για το σύνολο των περιφερειακών εφημερίδων που στο εξής θα θεωρούνται “προνομιούχες”, ενώ ουσιαστικά θα μείνουν εκτός των Μέτρων Στήριξης.

Ως ελεύθεροι επαγγελματίες, που έχουμε πληγεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια (ασφαλιστικά και φορολογικά βάρη), αλλά και ως ιδιοκτήτες εφημερίδων (κατάργηση δημοσίευσης ισολογισμών, δραματική μείωση στις δημοσιεύσεις διακηρύξεων, “ψαλίδισμα” στην επιδότηση της διακίνησης των εντύπων μας μέσω ΕΛΤΑ κλπ.), είμαστε αποφασισμένοι να διεκδικήσουμε σθεναρά οτιδήποτε μας αναλογεί και δεν θα το χαρίσουμε σε κανέναν, πέφτοντας -για μια ακόμη φορά- θύματα στον αθέμιτο ανταγωνισμό που καλλιεργείται εδώ και δεκαετίες και στον Περιφερειακό Τύπο.

Όπως αναφέρουμε και παραπάνω, οι Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (Ε.Μ.Ε.), χρησιμοποιούνται κατά κόρον ως κριτήριο στα επενδυτικά προγράμματα και στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις – ενισχύσεις και πραγματικά διερωτόμαστε γιατί να μην χρησιμοποιηθούν και στην συγκεκριμένη περίπτωση.

Μετά Τιμής

Για το Δ.Σ. της Ε.Ι.Ε.Τ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΟΥΝΤΑΚΗΣ

Ο ΓEN.  ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΜΒΡΟΣΙΟΥ

ΗΧΩΜΑΓΕΙΡΕΜΑΤΑ
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 969 αξιολογήσεις)
Τέλειο81%
Πολύ καλό9%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *