Ερώτηση της Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας Πέτης Πέρκα σχετικά με την τήρηση ορθών διαδικασιών εκτιμήσεων ζημιών από ανοιξιάτικους παγετούς 2020 στην περιοχή Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας και αποζημίωση των αγροτών λόγω παγετού

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Η Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Φλώρινας Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα με την τήρηση ορθών διαδικασιών εκτιμήσεων ζημιών από ανοιξιάτικους παγετούς 2020 στην περιοχή Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας και αποζημίωση των αγροτών λόγω παγετού.

Ειδικότερα, η κα Πέρκα επικαλείται την ανακοίνωση του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου, κ. Γ. Γιαννιτσόπουλου, την επιστολή της Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου, κας Δ. Κρητικού, τα σχετικά με το θέμα άρθρα του Κανονισμού του ΕΛΓΑ (Β΄ 1668/27.7.2011), την ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά με τις χαμηλές θερμοκρασίες που επικρατούσαν στον Αμύνταιο του μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 καθώς και τα Δελτία Πρόσφατων Αναγγελιών ζημιάς φυτικής παραγωγής για την Π.Ε. Φλώρινας του ΕΛΓΑ. 

Με βάση τα παραπάνω, η κα Πέρκα ρωτάει τον αρμόδιο Υπουργό αν τo Υπουργείο αποδέχεται το επιχείρημα της έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού από τον ΕΛΓΑ ως νόμιμη δικαιολογία ώστε να μην τηρούνται οι προθεσμίες και οι διαδικασίες του κανονισμού του ΕΛΓΑ και σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση του ΕΛΓΑ.

Επίσης, ρωτάει σε ποιες ενέργειες θα προβεί το Υπουργείο προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματα των αγροτών του Αμυνταίου ως προς την αποζημίωση της αγροτικής ζημίας που υπέστησαν λόγω παγετών που συνέβησαν τους μήνες  Μάρτιο και Απρίλιο του 2020 σύμφωνα πάντα με τον ισχύοντα κανονισμό του ΕΛΓΑ.

Παράλληλα ρωτάει αν Θα δοθεί παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ζημίας από τον Παγετό του Απριλίου 2020 που έληξε για το Αμύνταιο στις 4.5.2020.

Τέλος η κ. Πέρκα ρωτάει αν θα πραγματοποιηθεί άμεσα η σχετική εκτίμηση της ζημιάς λόγω παγετού, ήτοι η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μικρότερη των μηδέν (0°) βαθμών Κελσίου με συνέπεια ζημιά, στη φυτική παραγωγή όπως προβλέπεται στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και πότε θα δοθεί η απαιτούμενη αποζημίωση που δικαιούνται οι αγρότες του Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας.

Το πλήρες κείμενο της Ερώτησης είναι το κάτωθι:

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον κ. Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Θέμα: «Τήρηση ορθών διαδικασιών εκτιμήσεων ζημιών από ανοιξιάτικους παγετούς 2020 στην περιοχή Αμυνταίου της Π.Ε. Φλώρινας και αποζημίωση των αγροτών λόγω παγετού»

κ. Υπουργέ, θα έχετε ενημερωθεί για την ανακοίνωση του Προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου, κ. Γ. Γιαννιτσόπουλου καθώς και για την επιστολή της Προέδρου του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου, κας Δ. Κρητικού σχετικά με το ζήτημα της τήρησης ορθών διαδικασιών εκτιμήσεων ζημιών λόγω παγετών την άνοιξη τρέχοντος έτους 2020 στην περιοχή Αμυνταίου και την ανάγκη αποζημίωσης των παραγωγών εξαιτίας σημαντικής καταστροφής στην φυτική παραγωγή από τους παγετούς αυτούς, που σημειώθηκαν στην Περιφερειακή Ενότητα της Φλώρινας τους  μήνες Μάρτιο – Απρίλιο του 2020.

Ειδικότερα σύμφωνα με τον Προέδρο του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ευρύτερης Περιοχής Αμυνταίου, «Ο ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας τις περισσότερες φορές δεν αναγνωρίζει το ζημιογόνο αίτιο το οποίο εντάσσεται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς του ΕΛΓΑ, κι όταν ακόμη το αποδέχεται, δεν έχει προσωπικό να κάνει τις εκτιμήσεις έγκαιρα, οι οποίες πολλές φορές καθυστερούν ακόμη κι έναν χρόνο, κι ακόμη κι όταν γίνονται, είναι μηδενικές για τους παραγωγούς. Έτσι όπως αναφέρει ο κ. Γιαννιτσόπουλος, για τους ανοιξιάτικους παγετούς που συνέβησαν στην περιοχή Αμυνταίου μέχρι 15 Απριλίου γίνανε δύο αναγγελίες στις οποίες δήλωσαν τις σχετικές αγροτικές ζημίες μόνο ορισμένοι παραγωγοί καθώς εξαιτίας των ιθυνόντων του ΕΛΓΑ της περιοχής, που τόνιζαν ότι το ζημιογόνο αίτιο δεν ήταν ο παγετός, πολλοί παραγωγοί παρέλειψαν να κάνουν εγκαίρως την σχετική δήλωση. Έτσι λοιπόν, όπως επισημαίνει ο κ. Γιαννιτσόπουλος, «είναι απολύτως αναγκαίο σήμερα, όσο ποτέ άλλοτε, να σταματήσει αυτός ο εμπαιγμός των παραγωγών της περιοχής μας, να δοθεί νέα προθεσμία ώστε να μπορέσουν όλοι να δηλώσουν τα κτήματά τους και στον σωστό χρόνο να γίνουν οι εκτιμήσεις ζημιών»

Ταυτόχρονα αναφορά στο ίδιο θέμα  γίνεται και από την Πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αμυνταίου που χαρακτηριστικά επισημαίνει σε σχετική επιστολή της ότι οι πολύ χαμηλές θερμοκρασίες που επικράτησαν στην περιοχή Αμυνταίου από 15 Μαρτίου ως και 10Απριλίου τρέχοντος έτους είχαν σαν αποτέλεσμα καταστροφές λόγω παγετού αλλά και κακής καρπόδεσης στις δεντροκαλλιέργειες της περιοχής ενώ την ίδια ώρα ο ΕΛΓΑ αρνείται να αποδεχτεί ξεκάθαρα το ζημιογόνο αίτιο, που δεν είναι άλλο από τον παγετό, ώστε να μπορέσουν οι παραγωγοί να διεκδικήσουν τις δικαιούμενες αποζημιώσεις.

Ο κανονισμός του ΕΛΓΑ είναι σαφής και δεν αφήνει περιθώρια στους ιθύνοντες του ΕΛΓΑ, οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι στο πλαίσιο της  νομιμότητας να τον εφαρμόζουν πιστά. Η αρχή της νομιμότητας είναι βασική αρχή της διοικητικής δράσης και συνεπάγεται την υπαγωγή της δημόσιας διοίκησης στο σύνολο των κανόνων δικαίου και σημαίνει ότι οι ενέργειες της διοίκησης πρέπει να είναι σύμφωνες προς τους κανόνες δικαίου (δέσμια αρμοδιότητα), είτε να βρίσκονται σε αρμονία προς αυτούς (διακριτική ευχέρεια). Στην Ελληνική έννομη τάξη τα άρθρα 26 παρ.2, 43, 50, 82 και 95 παρ.1 του Συντάγματος καθιερώνουν την αρχή της νομιμότητας, χωρίς καμία εξαίρεση.

Στο άρθρο 2 του Κανονισμού του ΕΛΓΑ (Β΄ 1668/27.7.2011) αναγνωρίζεται ως ζημιογόνα αιτία, δηλαδή ως κίνδυνος που  προκαλεί ζημιές στην παραγωγή των συστηματικών καλλιεργειών και εντάσσεται στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΕΛ.Γ.Α. και ο παγετός. Στο άρθρο 3 παρ.2 αναφέρεται ότι «Ως ζημιά, θεωρείται η απώλεια της φυτικής παραγωγής, η οποία αναμένεται να συγκομισθεί κατ` αγροτεμάχιο ή η ποιοτική υποβάθμιση της από την επίδραση των καλυπτόμενων ασφαλιστικά ζημιογόνων αιτίων, εξ αιτίας των οποίων προκαλείται μείωση του αντικειμενικά προσδοκώμενου εισοδήματος των παραγωγών. Στο άρθρο 3 παρ. 8β αναφέρεται ότι «Ως παγετός θεωρείται: η πτώση της θερμοκρασίας του αέρα σε τιμή ίση ή μικρότερη των μηδέν (0°) βαθμών Κελσίου με συνέπεια ζημιά, στη φυτική παραγωγή».

Στο άρθρο 6 αναφέρονται οι ειδικοί περιορισμοί, που δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Ειδικότερα στην παρ.4. προβλέπεται ότι «Οι ζημιές που προξενούνται από τα καλυπτόμενα ασφαλιστικά ζημιογόνα αίτια εκτός του παγετού, στα καρποφόρα δένδρα πριν από το δέσιμο των καρπών» και στην παρ.5 ότι «Οι ζημιές που προξενούνται από παγετό στα καρποφόρα δένδρα, πριν από το στάδιο της έναρξης της άνθησης («άνοιγμα πετάλων» δεν καλύπτονται ασφαλιστικά από τον ΕΛΓΑ. Στο άρθρο 6 παρ. Γ1 προβλέπεται ότι «Οι ζημιές που προκαλούνται από παγετό στα καρποφόρα δένδρα καλύπτονται ασφαλιστικά από το στάδιο της έναρξης της άνθησης (άνοιγμα πετάλων) μέχρι και το δέσιμο των καρπών και εφόσον οι ζημιές αυτές υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% της παραγωγής που αναμένεται να συγκομιστεί κατ` αγροτεμάχιο. Για τον υπολογισμό του ύψους της παραγωγής που αναμένεται να συγκομιστεί κατ` αγροτεμάχιο και για την εφαρμογή της διάταξης αυτής, λαμβάνεται υπόψη η δηλωθείσα παραγωγή σύμφωνα με τη δήλωση καλλιέργειας/εκτροφής ή από αντίγραφα τιμολογίων πώλησης των προϊόντων του ασφαλισμένου ή από έγγραφα στοιχεία άλλων Αρχών ή Συνεταιριστικών κλπ. Οργανώσεων».

Σύμφωνα με το Άρθρο 9: «Ειδική κάλυψη ζημιών από παγετό στα καρποφόρα δένδρα “Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 11, στις περιπτώσεις ζημιών από παγετό στα καρποφόρα δένδρα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην περίπτωση 1 της παραγράφου Γ του άρθρου 6 του Κανονισμού αυτού, ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση εφόσον οι ζημιές αυτές υπερβαίνουν σε ποσοστό το 30% της παραγωγής που αναμένεται να συγκομισθεί κατ` αγροτεμάχιο. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΛ.Γ.Α. καταβάλλει αποζημίωση ίση προς το ποσοστό 88% του πάνω από 30% ποσοστού ζημιάς».

Σύμφωνα με όσα κοινώς παραδεκτά προκύπτουν, την περίοδο των μηνών Μαρτίου-Απριλίου επικράτησαν συνθήκες παγετού στην αγροτική περιοχή Αμυνταίου, καθώς σημειώθηκαν αρκετές φορές και για σημαντικά διαστήματα θερμοκρασίες κάτω των 0οC ως τις 16 Απριλίου, όπως χαρακτηριστικά αναγνώρισε και ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο σύσκεψης του Αγροτικού Συνεταιρισμού Περιοχής Αμυνταίου με παράγοντες της Π.Ε. Φλώρινας, σύμφωνα πάντα με σχετική ανακοίνωση σε τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του ΕΛΓΑ, τα Δελτία Πρόσφατων Αναγγελιών ζημιάς φυτικής παραγωγής για την Π.Ε. Φλώρινας  είναι τα ακόλουθα:

Α/Α Αναγγ.Δημ. ΔιαμέρισμαΖημιογόνο αίτιοΗμ/νία ζημιάςΚωδικός ταυτότητας πληρωμής (τελών εκτίμησης)
7642669ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020000764266905
7641357ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)Παγετός08.04.2020000764135700
7641398ΑΝΩ ΚΛΕΙΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020000764139809
7641314ΑΤΡΑΠΟΥ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020000764131409
7642684ΒΑΡΙΚΟΥ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)Παγετός16.04.2020000764268404
7642007ΒΕΓΟΡΩΝ (ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ)Παγετός16.04.2020007764200708
7641393ΒΕΥΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020007764139300
7641399ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020007764139900
7641598ΚΟΛΧΙΚΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020007764159805
7641323ΛΟΦΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020007764132306
7641295ΥΔΡΟΥΣΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑΣ)Παγετός16.04.2020007764129505

Υπάρχουν καταγγελίες αγροτών του Αμυνταίου ότι το 70% με 80% της παραγωγής ροδάκινων της ποικιλίας Andros καταστράφηκε από παγετούς του Απριλίου. Ακολούθως ενώ ο ΕΛΓΑ Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποιεί δυο αναγγελίες ζημιών λόγω παγετού τον Απρίλιο 2020, γεγονός που αποδεικνύει ότι αποδέχεται  τις ζημιές λόγω παγετού, αλλά στη συνέχεια δεν αναγνωρίζει το ζημιογόνο αίτιο, ήτοι τον παγετό, που εντάσσεται στους κανονισμούς του ΕΛΓΑ. Αυτό έχει αποτέλεσμα οι αγρότες να μην δηλώσουν τη ζημιά λόγω του Παγετού που είναι η πραγματική αιτία ώστε να λάβουν την αποζημίωση, που δικαιούνται από τον κανονισμό του ΕΛΓΑ. Ταυτόχρονα , παρατηρείται το φαινόμενο  ο ΕΛΓΑ να επικαλείται την υποστελέχωσή του για να δικαιολογήσει την μη τήρηση των διαδικασιών και των προθεσμιών που προβλέπεται στον κανονισμό του. Προκύπτει επομένως το εύλογο συμπέρασμα: η διοίκηση με δικιά της υπαιτιότητα (ακόμα και η υποστελέχωση κεντρικών ή τοπικών υποκαταστημάτων του ΕΛΓΑ είναι υπαιτιότητα της διοίκησης) δεν εφαρμόζει τον κανονισμό του ΕΛΓΑ και προβαίνει σε παράλειψη οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας, από την οποία υπάρχει σαφώς ζημιά για τους πολίτες και στην προκειμένη περίπτωση για τους ασφαλισμένους του ΕΛΓΑ, οι οποίοι εύλογα αναμένουν να αποζημιωθούν. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος Υπουργός:

  1. Υπουργείο αποδέχεται το επιχείρημα της έλλειψης του απαιτούμενου προσωπικού από τον ΕΛΓΑ ως νόμιμη δικαιολογία ώστε να μην τηρούνται οι προθεσμίες και οι διαδικασίες του κανονισμού του ΕΛΓΑ; Σε ποιες ενέργειες έχει προβεί το Υπουργείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υποστελέχωση του ΕΛΓΑ;

Η ερωτώσα Βουλευτής
Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 958 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.