Η Πολιτική Συνοχής «ανοίγει δρόμους ζωής» για τα Άτομα με Αναπηρία στον Δήμο Αμυνταίου

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Του Γεωργούλα Σταύρου

Η Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία, που έχουν προσυπογράψει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της και έχει κυρώσει η χώρα μας με τον ν. 4074/2012, αναγνωρίζει μεταξύ άλλων τη σημασία της προσβασιμότητας και καλεί τα συμβαλλόμενα κράτη να προβούν στις κατάλληλες διαρθρωτικές αλλαγές προκειμένου τα άτομα με αναπηρία να έχουν ισότιμη πρόσβαση σε υποδομές, υπηρεσίες και αγαθά.

Σύμφωνα με το έργο «Προσβασιμότητα για όλους – Accessibility for all – A4ALL», παρεμβάσεις προσβασιμότητας σε επίπεδο ενός Δήμου μπορεί να αφορούν σε κτίρια αρμοδιότητας του Δήμου και άλλων βασικών φορέων (προσβασιμότητα θυρών, διαδρόμων, χώρων εργασίας, χώρων υποδοχής, χώρων υγιεινής κα), εξωτερικούς κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (προσβασιμότητα πεζοδρομίων, χώρων πρασίνου, νησίδων, πλατειών κα), μεταφορικά μέσα του Δήμου (προσβάσιμη είσοδος στα οχήματα, ειδικές θέσεις για αμαξίδια κα), παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου (προσβασιμότητα ιστοσελίδας, ενημερωτικού υλικού, διαδικασιών/πολιτικών κα) καθώς και το επίπεδο κατάρτισης του προσωπικού του Δήμου και των άλλων φορέων σε θέματα σχετικά με την εξυπηρέτηση – συναλλαγή ατόμων με αναπηρία.

Η Πολιτική Συνοχής δίνει τη δυνατότητα στις τοπικές αρχές να εκμεταλλευτούν χρηματοδοτικά εργαλεία προκειμένου να διασφαλίσουν την πρόσβαση στα άτομα που βιώνουν μέχρι σήμερα την αδυναμία συμμετοχής και τον αποκλεισμό σε όλες τις εκφάνσεις της οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής.

Με γνώμονα την άρση των εμποδίων και με επίκεντρο τον άνθρωπο, ο Δήμος Αμυνταίου υλοποιεί τα έργα «Βελτίωση προσβασιμότητας ΑμεΑ σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου Αμυνταίου» και «Προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίων σε κτίρια του Δήμου Αμυνταίου», που εντάχθηκαν στον άξονα προτεραιότητας 9, «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Πιο συγκεκριμένα, μέσω των έργων αυτών επιδιώκεται η βελτιστοποίηση πρόσβασης των ΑΜΕΑ στον χώρο της λαϊκής αγοράς Αμυνταίου και στο σύνολο των εμπορικών καταστημάτων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς του Αμυνταίου καθώς και η προμήθεια αναβατορίων κλιμακοστασίου με πλατφόρμα για το εσωτερικό κλιμακοστάσιο των σχολικών κτιρίων του ΕΠΑΛ Αμυνταίου, του Γυμνασίου Φιλώτα, του Γυμνασίου Αμυνταίου, του Γυμνασίου Λεχόβου και του Λυκείου Αμυνταίου, με στόχο να καταστούν προσβάσιμα για την άνετη, ασφαλή και απρόσκοπτη διέλευση, σε όλους τους χώρους τους, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι παρεμβάσεις στη λαϊκή αγορά Αμυνταίου περιλαμβάνουν την καθαίρεση των υφιστάμενων πεζοδρομίων περιμετρικά του χώρου της λαϊκής αγοράς του Αμυνταίου, την κατασκευή νέων πεζοδρομίων περιμετρικά της λαϊκής αγοράς με κατασκευή όδευσης για τυφλούς καθώς και ράμπας ΑΜΕΑ σε συγκεκριμένα σημεία, την κατασκευή μεμονωμένων ραμπών ΑΜΕΑ εντός του χώρου της λαϊκής προς εξυπηρέτηση της κυκλοφορίας των ατόμων ΑΜΕΑ και εντός των πάγκων της λαϊκής αγοράς, την κατασκευή παρκίδων για οχήματα ατόμων ΑΜΕΑ, τη διαγράμμιση διαβάσεων πεζών και την τοποθέτηση αστικού φωτισμού στο σύνολο των υπό επέμβαση πεζοδρομίων.

Για τη σημασία του εν λόγω έργου αλλά και της επίλυσης των ζητημάτων προσβασιμότητας γενικότερα μίλησε στην εφημερίδα «ηχώ» Φλώρινας ο κ. Άγγελος Φυλάκης, Αντιπρόεδρος του Νομαρχιακού Συλλόγου Ατόμων με Αναπηρία με έδρα το Αμύνταιο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο σύλλογος αυτήν τη στιγμή αριθμεί περί τα 350 μέλη:

Γ.Σ.: Πόσο δύσκολη είναι η καθημερινότητα των ανθρώπων που αντιμετωπίζουν κινητικά προβλήματα στην πόλη του Αμυνταίου -μια επαρχιακή πόλη με πολλούς ανοικτούς χώρους, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα κίνησης- και πώς αξιολογείται τις σχετικές παρεμβάσεις από πλευράς Δήμου στον χώρο της λαϊκής αγοράς;

Φ.Α.: Τα προβλήματα που αναφέρετε είναι ζητήματα προσβασιμότητας. Είναι γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα κάτι αρχίζει να κινείται. Μάλιστα σήμερα συμμετείχαμε σε μια πολύ σημαντική τηλεδιάσκεψη με θέμα τον προσβάσιμο τουρισμό με τη συμμετοχή της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας και των Ιονίων Νήσων σε συνεργασία με την Ε.Σ.Α.μεΑ. Η πρόσβαση έχει πολλά σκέλη, σχετίζεται και εξαρτάται άμεσα από το είδος της αναπηρίας. Άλλα προβλήματα για παράδειγμα αντιμετωπίζουν τα άτομα με κινητικά προβλήματα, άλλα τα τυφλά ή τα κωφά άτομα.

Βέβαια, είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε ότι η προσβασιμότητα δεν αφορά μόνο τα άτομα με αναπηρία, αλλά αφορά και τους ηλικιωμένους, τις έγκυες γυναίκες, γυναίκες που κυκλοφορούν με παιδικά καροτσάκια. Φυσικά πολλά προβλήματα αντιμετωπίζουν και οι νέοι άνθρωποι που φοιτούν στα σχολεία σχετικά με την πρόσβαση στην παιδεία. Και στον τομέα αυτό μέχρι σήμερα είχαμε πολλά θέματα να επιλύσουμε.

Φυσικά είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε μπράβο στη Δημοτική αρχή για το συγκεκριμένο έργο, όχι για να ακουστεί το μπράβο αλλά για να μεταδοθεί ένα μήνυμα εκεί που πρέπει… για να το ακούσουν και άλλοι! Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, όποιος βάζει ένα ληθαράκι, να ακούγεται. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δυστυχώς δεν το εκμεταλλεύτηκαν πολλοί δήμοι της Δυτικής Μακεδονίας. Για παράδειγμα, ο Δήμος Φλώρινας δεν αξιοποίησε το συγκεκριμένο εργαλείο.

Ο δικός μας ο ρόλος είναι συμβουλευτικός. Είμαστε σε συνεχή επαφή διαχρονικά με την εκάστοτε δημοτική αρχή, καταθέτουμε προτάσεις, ενημερώνουμε, επισημαίνουμε και κάνουμε τις δικές μας υποδείξεις για ζητήματα που μας απασχολούν. Μέχρι τώρα τόσο η παρούσα όσο και η προηγούμενη δημοτική αρχή , στα πλαίσια του εφικτού, ήταν κοντά μας.

Και ενώ όλα αυτά, όλες οι διεκδικήσεις μας, θα έπρεπε να θεωρούνται αυτονόητα, δυστυχώς οι περισσότεροι συμπολίτες μας δεν το σκέφτονται, ίσως επειδή οι ίδιοι δεν αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα ή δεν έχουν στο περιβάλλον τους άτομο με αναπηρία. Είναι πολύ σημαντικό εμείς, τα άτομα με αναπηρία, είτε ανήκουμε σε κάποιον σύλλογο είτε μεμονωμένα να κάνουμε κάποιες επισημάνσεις και να δίνουμε κατευθυντήριες γραμμές, γιατί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν, δεν ζουν με αυτά τα προβλήματα. Μόνο κάποιος που ζει με αυτά τα προβλήματα στην καθημερινότητά του μπορεί να αφουγκραστεί για ποιό πράγμα μιλάμε. Τα άτομα με αναπηρία κάνουν συνεχείς παρεμβάσεις μέσω τοπικών σωματείων, μέσω της Π.ΟΜ.ΑμεΑ σε περιφερειακό αλλά και σε εθνικό επίπεδο μέσω του κεντρικού μας οργάνου της Ε.Σ.Α.μεΑ.

Το Αμύνταιο είναι μια θα λέγαμε καλή πόλη για τα άτομα με αναπηρία. Είναι μια πόλη που διαθέτει τις περισσότερες θέσεις πάρκινγκ για ΑμεΑ. Πουθενά δεν θα το βρες αυτό! Υπάρχει βέβαια ένα ζήτημα με τα καταστήματα.

Τώρα στο συγκεκριμένο έργο που αφορά στη λαϊκή αγορά, είναι πολύ σημαντικές οι παρεμβάσεις που θα γίνουν. Οτιδήποτε διευκολύνει το άτομο με αναπηρία το επικροτούμε και το αναδεικνύουμε! Βέβαια, δεν αρκεί να γίνουν παρεμβάσεις στον χώρο της λαϊκής αγοράς, αλλά και τα καταστήματα πρέπει να εξοπλιστούν με ράμπες. Υπάρχουν μάλιστα ειδικά προγράμματα για ιδιώτες που μπορούν να καταστήσουν προσβάσιμα τα καταστήματά τους.

Θέλω να γνωρίζετε ότι, όταν υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης, η δυνατότητα ελεύθερων θέσεων παρκαρίσματος, τότε τα άτομα με κινητικά προβλήματα παύουν να είναι αποκλεισμένα, αρχίζουν να κυκλοφορούν. Και στην τράπεζα θα πάνε και στον Δήμο και στην εκκλησία αλλά και θα βγουν να στηρίξουν την τοπική αγορά και να ψυχαγωγηθούν.

Θέλω να πιστεύω ότι οι παρεμβάσεις του δήμου δεν θα μείνουν μόνο στην κεντρική αγορά αλλά θα φροντίσουν να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες και σε άλλες κεντρικές οδούς…

Γ.Σ.: Οι ευρωπαϊκές οδηγίες είναι ρητές και μάλιστα για τα επόμενα χρόνια υπάρχει η αυστηρή προϋπόθεση όλα τα δημόσια κτίρια άλλα και τα καταστήματα -όπως υγειονομικού ενδιαφέροντος- να καταστούν προσβάσιμα…

Φ.Α.: Ο νόμος το λέει ρητά. Αυτήν τη στιγμή οι δήμοι μας, το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας δεν είναι προσβάσιμα για τα άτομα με αναπηρία, το ασανσέρ τους δεν είναι προσβάσιμο, με εξαίρεση την αίθουσα δημοτικού συμβουλίου Αμυνταίου που υπάρχει αναβατόριο…

Γ.Σ.: Η αδιαφορία του κόσμου θεωρείτε ότι είναι ζήτημα νοοτροπίας; Γιατί πραγματικά τα τελευταία χρόνια το αναπηρικό κίνημα διεκδικεί με αγώνες τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία. Ο πολίτης, ο ιδιώτης εξακολουθεί να μην έχει στο μυαλό του να εξυπηρετήσει πρακτικά τα άτομα με αναπηρία;

Φ.Α.: Αυτό δεν συμβαίνει μόνο στην περιοχή μας… Αν για παράδειγμα πάμε σε κράτη όπως η Αλβανία ή η Βουλγαρία εκεί τα πράγματα είναι χειρότερα. Αλλά αν πάμε σε ευρωπαϊκές χώρες απέχουμε παρασάγγας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα για την Ελλάδα είναι το μνημείο της Ακρόπολης. Κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων λειτούργησε ένα αναβατόριο που εγκαταστάθηκε, λειτουργούσε με πολλά προβλήματα, κολλούσε, έβγαινε εκτός λειτουργίας. Τώρα με τις νέες παρεμβάσεις, το νέο αναβατόριο είναι ένα σύγχρονο έργο και για εμάς είναι επίτευγμα. Φυσικά ακούσαμε κι εμείς τις αντιδράσεις που υπήρξαν για το τσιμέντο που επιλέχθηκε ως υλικό. Όμως για τα άτομα με αναπηρία δίνεται μια ευκαιρία να επισκεφτούν την Ακρόπολη. Δυστυχώς για κάποιους η αισθητική είναι σημαντικότερη από την εξυπηρέτηση των ατόμων με αναπηρία.

Πιστεύω ακράδαντα ότι ο πολιτισμός ενός κράτους φαίνεται από τον τρόπο που συμπεριφέρεται στα ΑμεΑ, από τον σεβασμό που οι πολίτες επιδεικνύουν στα άτομα που μειονεκτούν. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι ευχαριστημένος από την παρούσα κατάσταση, όμως διατηρώ την αισιοδοξία μου ότι τα πράγματα θα αλλάξουν προς το καλύτερο!

Θέλω να σας αναφέρω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Βρέθηκα πριν δυο τρία χρόνια στον Αχέροντα και εκεί υπάρχει η δυνατότητα περιήγησης στο ποτάμι με μεγάλες βάρκες. Πλησιάζω λοιπόν τον ιδιοκτήτη και μου λέει: «η δική μου η βάρκα είναι προσβάσιμη στα άτομα με αναπηρία». Απορώ εγώ, σκεφτόμενος πώς θα καταφέρει ένα άτομο με κινητικά προβλήματα να ανέβει στη βάρκα και μου λέει ότι έχει στο υπόγειο ένα αναπηρικό αμαξίδιο! «Κάναμε τις βάρκες προσβάσιμες αγοράζοντας αμαξίδια!!!». Είχε ψηφιστεί λοιπόν ένας νόμος ότι για να πάρει άδεια ο βαρκάρης πρέπει να καταστήσει τη βάρκα του προσβάσιμη. Με ποιον τρόπο; Αγοράζοντας αναπηρικό αμαξίδιο! Κατάφεραν κάποιοι να το εκμεταλλευτούν και να πουλήσουν αμαξίδια στους βαρκάρηδες… όμως το άτομο με αναπηρία είναι και πάλι αποκλεισμένο! Τραγελαφικό δεν νομίζετε;

Ο νόμος για την προσβασιμότητα ισχύει από το 2015 και συνεχώς παίρνει παράταση. Και δυστυχώς ούτε ράμπες υπάρχουν, ούτε τουαλέτες για ΑμεΑ. Κάνουν τα στραβά μάτια θεωρώ.

Όπως ανέφερα και προηγουμένως το συγκεκριμένο έργο στον Δήμο Αμυνταίου δείχνει ότι τουλάχιστον στην περιοχή μας γίνονται ορισμένα σημαντικά βήματα προόδου και η συμμετοχή των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων στην υλοποίησή τους έχει φυσικά ευεργετικό χαρακτήρα.

Γ.Σ.: Το έργο επίσης αφορά και την πρόσβαση στα σχολεία...

Φ.Α.: Αυτήν τη στιγμή υπάρχουν μαθητές που κινούνται με αναπηρικά αμαξίδια και φοιτούν στα σχολεία του Αμυνταίου. Και εκεί είναι πάρα πολύ χρήσιμες οι παρεμβάσεις. Θέλω να τονίσω ότι δεν είναι χρήσιμο να λαμβάνεται υπόψιν πόσα ανάπηρα άτομα υπάρχουν αυτήν τη στιγμή στο Αμύνταιο, πόσοι μαθητές κινούνται με αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί τα νούμερα είναι απλά νούμερα και δυστυχώς αλλάζουν. Είμαστε όλοι «εν δυνάμει ανάπηροι». Ένα ατύχημα, μια εκφυλιστική αρρώστια, μια προγεννητική ανωμαλία, τα γηρατειά… Αυτό που θέλω να πω είναι ότι οφείλουμε να έχουμε προσβάσιμες πόλεις.

Εμείς πάντα με τον σύλλογο επισκεπτόμαστε τα σχολεία μας, ειδικά στις 3 Δεκέμβρη, για να μιλήσουμε με τη νέα γενιά, να τους ενημερώσουμε, για να μας δουν και να ευαισθητοποιηθούν. Ακόμα και αν δεν υπάρχει μαθητής με αναπηρία μια χρονική περίοδο, είναι για τους υπόλοιπους μαθητές η ύπαρξη ενός αναβατηρίου δυνατό μάθημα. Καλλιεργεί τον σεβασμό τους απέναντι στην αναπηρία.

Κάθε έργο που διευκολύνει την προσβασιμότητα συμβάλλει παράλληλα και στην αλλαγή της νοοτροπίας του κόσμου, καθώς η εικόνα και μόνο αποτυπώνεται και σιγά-σιγά η έννοια της προσβασιμότητας εδραιώνεται και στη δική τους συνείδηση.

Και εδώ ο δικός σας ρόλος είναι πολύτιμος. Θέλουμε τα μέσα ενημέρωσης κοντά μας, αρωγούς στην ανάδειξη των προβλημάτων μας!
Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι κάθε παρέμβαση βάζει μια ιδέα στην ίδια την κοινωνία για ζητήματα αναπηρίας και αποδυναμώνει κοινωνικά στερεότυπα.

Κάθε έργο που αποσκοπεί στην πρόσβασή μας ανοίγει «δρόμους για τη ζωή μας».”

Ευχαριστούμε τον κ. Άγγελο Φυλάκη για τη συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα μας καθώς και τη Δ/ντρια της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου Αμυνταίου κα Σούλα Αλληλόμη για τις πληροφορίες που μας παρείχε.

EURACTIV_ESPA
Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 956 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.