Π. Πέρκα: Αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας για την απόσυρση του Σ/Ν για την Παιδεία το Ψήφισμα των Μελών ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥ.ΡΙΖ.Α, Θεοπίστη (Πέτη) Πέρκα κατέθεσε αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας & Θρησκευμάτων, την οποία συνυπογράφουν η Βουλευτής Κοζάνης Κ. Βέττα και η Βουλευτής Καστοριάς Ο. Τελιγιορίδου, το ψήφισμα των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.

Τα μέλη ΕΔΙΠ του Π.Δ.Μ. τονίζουν ότι αντί να βελτιώνεται θεσμικά η θέση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να ενισχύεται η συμμετοχή τους στις διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών, στο αρ. 62 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που αφορά στο Σώμα Εκλεκτόρων, απαξιώνεται πλήρως ο κλάδος τους αφού τους αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου για την ανάδειξη πρυτανικών αρχών.

Επίσης, συντάσσονται με τους κλάδους που πλήττονται από την ίδια πρόταση του Σ/Ν και διεκδικούν την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με αιτήματα:

α. Δικαίωμα ισότιμης ψήφου σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

β. Θεσμική και μισθολογική αναβάθμιση και ακαδημαϊκή εξέλιξη – αναγνώριση όπως έχουν διατυπωθεί από την ΠΟΣΕΕΔΙΠ.

Η Βουλευτής Φλώρινας και οι συνυπογράφουσες Βουλευτές Καστοριάς και Κοζάνης, ζητούν την απόσυρση του Σ/Ν «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις» αφού δεν αποτελεί προϊόν διαβούλευσης, υποτιμά και άρει δημοκρατικά κεκτημένα και απαξιώνει το σύνολο των βαθμίδων εκπαίδευσης της χώρας μας.

Η αναφορά όπως κατατέθηκε:

Αθήνα, 04 Μαΐου 2020

ΑΝΑΦΟΡΑ για την κ. Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων

Θέμα: «Απόσυρση του νομοσχεδίου για την Παιδεία (2)»

Η Βουλευτής Φλώρινας ΣΥΡΙΖΑ, Θεοπίστη Πέρκα, καταθέτει ως αναφορά προς την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων με τις συνυπογραφές της Βουλευτή Κοζάνης ΣΥΡΙΖΑ Κ. Βέττα και της Βουλευτή Καστοριάς ΣΥΡΙΖΑ Ο. Τελιγιορίδου, το Ψήφισμα των Μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με το οποίο εκφράζουν την έντονη δυσαρέσκειά τους προς την ηγεσία του ΥΠΑΙΘ.  Αντί λοιπόν, να βελτιώνεται θεσμικά η θέση τους στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να ενισχύεται η συμμετοχή τους στις διαδικασίες εκλογής Πρυτανικών Αρχών, στο αρ. 62 του υπό διαβούλευση νομοσχεδίου που αφορά στο Σώμα Εκλεκτόρων απαξιώνεται πλήρως ο κλάδος τους, αφού τους αφαιρείται το δικαίωμα ψήφου.

Ο εν λόγω αποκλεισμός και η αφαίρεση του δικαιώματος ψήφου στα μέλη ΕΔΙΠ των Ιδρυμάτων, συνιστά περιορισμό των δημοκρατικών συμμετοχικών διαδικασιών στα Πανεπιστήμια και παραπέμπει σε υποτίμηση του συγκεκριμένου κλάδου αφού δεν δίνει κανένα κίνητρο και προοπτική ανάπτυξης.

Τέλος, τα μέλη ΕΔΙΠ του Π.Δ.Μ., συντάσσονται με τους κλάδους που πλήττονται από την ίδια πρόταση του Σ/Ν και διεκδικούν την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με αιτήματα:

α. Δικαίωμα ισότιμης ψήφου σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα.

β. Θεσμική και μισθολογική αναβάθμιση και ακαδημαϊκή εξέλιξη – αναγνώριση όπως έχουν διατυπωθεί από την ΠΟΣΕΕΔΙΠ.

Επισυνάπτεται το σχετικό ψήφισμα.

Παρακαλούμε για την απάντηση και τις σχετικές ενέργειες για άμεση εξέταση του ψηφίσματος του Μελών ΕΔΙΠ του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Οι καταθέτουσες Βουλευτές

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)
Βέττα Καλλιόπη
Τελιγιορίδου Ολυμπία

Ψήφισμα Μελών Ε.Δ.Ι.Π 
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Τα κάτωθι υπογράφοντα μέλη του Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ) του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας εκφράζουμε την πλήρη αντίθεσή μας με την επιχειρούμενη, στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας που κατατέθηκε για διαβούλευση, αφαίρεση του κεκτημένου δικαιώματός μας να συμμετέχουμε στις διαδικασίες εκλογής των οργάνων διοίκησης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων.

Το Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό ανήκει στο διδακτικό δυναμικό των  Πανεπιστημίων και στηρίζει το εκπαιδευτικό, εργαστηριακό και ερευνητικό έργο των Ιδρυμάτων.  Πρόκειται για ακαδημαϊκό προσωπικό, η πλειοψηφία του οποίου διαθέτει υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (διδακτορικό, μεταδιδακτορικές έρευνες, δημοσιεύσεις κ.ά.), έχει αυτοδύναμο διδακτικό και ερευνητικό έργο και συμμετοχή σε επιτροπές και συλλογικά όργανα. Τα μέλη ΕΔΙΠ, αν και επιτελούν καθήκοντα σύμφωνα με τους υφιστάμενους νόμους, στερούνται της δυνατότητας εξέλιξης και κατατάσσονται μισθολογικά στην τελευταία κλίμακα του Ειδικού Μισθολογίου των ΑΕΙ, ενώ η περαιτέρω αξιοποίησή τους θα μπορούσε να λειτουργήσει προς όφελος της ποιότητας και της λειτουργίας των Πανεπιστημίων.

Παραταύτα, αντί να βελτιωθεί θεσμικά η θέση μας στα ΑΕΙ και η ισχνή συμμετοχή μας στις διαδικασίες εκλογής του Πρυτανικού Συμβουλίου  -δεδομένου ότι η ψήφος μας είχε βαρύτητα 0.2- η πρόταση του νομοσχεδίου απαξιώνει πλήρως τον κλάδο μας. Στο υπό διαβούλευση νομοσχέδιο, στο άρθρο 62 που αφορά το Σώμα Εκλεκτόρων για την εκλογή Πρύτανη και Αντιπρυτάνεων στα ΑΕΙ, αποκλείονται από το δικαίωμα ψήφου τα μέλη του κλάδου ΕΔΙΠ. Αυτό απομακρύνει κάθε προοπτική ανάπτυξης, ενίσχυσης και  παροχής κινήτρων για ένα μεγάλο τμήμα ακαδημαϊκού προσωπικού, που συνιστούν τα μέλη ΕΔΙΠ, και ταυτόχρονα σηματοδοτεί τον περιορισμό των δημοκρατικών συμμετοχικών διαδικασιών στα Πανεπιστήμια.

Σε αυτό το πλαίσιο, ενώνουμε δυναμικά τις φωνές μας με όλους  τους κλάδους που πλήττονται από την ίδια πρόταση του νομοσχεδίου (μέλη ΕΕΠ, ΕΤΕΠ και Διοικητικό Προσωπικό) και διεκδικούμε την απόσυρση της συγκεκριμένης διάταξης και την έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου για τα βασικά και ουσιαστικά αιτήματα μας:

α. Δικαίωμα ισότιμης ψήφου σε όλες τις εκλογικές διαδικασίες στα Πανεπιστημιακά Ιδρύματα,

β. Θεσμική και μισθολογική αναβάθμιση και ακαδημαϊκή εξέλιξη και αναγνώριση, όπως έχουν διατυπωθεί από την ΠΟΣΕΕΔΙΠ.

Τα υπογράφοντα μέλη

Αικατερίνη Ρίζου

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 958 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%


Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.