Το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας αναβαθμίζει τον εξοπλισμό του με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ)

Κοινοποίησε στους φίλους σου ή στο κοινό σου...:

Του Γεωργούλα Σταύρου

Αναμφισβήτητα, η πανδημική κρίση που πλήττει την ανθρωπότητα τα τελευταία δύο χρόνια έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στην καθημερινότητα των ανθρώπων σε παγκόσμιο επίπεδο. Με στόχο την αντιμετώπιση των δυσμενών επιπτώσεων του νέου κορωνοϊού σύσσωμες οι κυβερνήσεις του κόσμου λαμβάνουν μέτρα για την εξάλειψη του προβλήματος και τη διαχείριση της κατάστασης, τα οποία επηρεάζουν πολυεπίπεδα όλους τους τομείς της ανθρώπινης ζωής όπως την υγεία, την οικονομία, την εκπαίδευση, την εργασία και τη δημόσια ασφάλεια.

Ο Covid-19 δοκίμασε τα όρια των συστημάτων υγείας αναδεικνύοντας πολλές παθογένειες, ελλείψεις και αδυναμίες ακόμα και στις πλέον ανεπτυγμένες χώρες του δυτικού κόσμου. Παράλληλα, όμως, αποδείχθηκε περίτρανα ο σπουδαίος ρόλος που διαδραματίζει το δημόσιο σύστημα υγείας στην αντιμετώπιση υγειονομικών κρίσεων τόσο μεγάλου βεληνεκούς και η επιτακτική ανάγκη για διεύρυνση, εξυγίανση και ενίσχυσή του. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φωνές που ισχυρίζονται ότι η πανδημία του νέου κορωνοϊού είναι μόνο η αρχή και ότι, σε συνδυασμό με τη γενικότερη περιβαλλοντική κρίση, διαμορφώνεται ένα δυσοίωνο μέλλον, με σχεδόν βέβαιη την εμφάνιση νέων και ίσως πιο απειλητικών πανδημιών, που θα αποτελέσουν μία εκ νέου πρόκληση για τα υπάρχοντα συστήματα υγείας.

Στα πλαίσια αυτά και με στόχο την αντιμετώπιση της παρούσας κατάστασης αλλά και τη μακροπρόθεσμη θωράκιση των υφιστάμενων δομών υγείας, το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας υλοποιεί δύο σημαντικά έργα που αφορούν σε προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Πρόκειται για την Πράξη «ΦΑΣΗ Β’ – ΝΕΟΣ ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» συνολικού προϋπολογισμού 1.826.000 ευρώ και την Πράξη «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΑΝΔΗΜΙΩΝ» με συνολικό προϋπολογισμό 1.507.600 ευρώ, που εντάχθηκαν στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014 – 2020», με χρονικό ορίζοντα λήξης των πράξεων το καλοκαίρι του 2023 και απώτερο σκοπό την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών υγείας στους κατοίκους και τους επισκέπτες της ευρύτερης περιοχής της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

Αναλυτικά, η πράξη «ΙΑΤΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ» περιλαμβάνει την προμήθεια των κάτωθι:

– Αναισθησιολογικό Συγκρότημα (3 τμχ.)

– Χειρουργική τράπεζα γενικής χειρουργικής (1 τμχ.)

– Χειρουργική τράπεζα ουρολογικής χειρουργικής (1 τμχ.)

– Χειρουργική τράπεζα οφθαλμολογικής χειρουργικής (1 τμχ.)

– Χειρουργική τράπεζα γυναικολογικής/τοκετών (1 τμχ.)

– Σύστημα λιθοτριψίας με τεχνολογία laser (1 τμχ.)

– Υπερηχοτομογράφος καρδιολογικός (1 τμχ.)

– Σετ λαπαροσκοπικών χειρουργικών εργαλείων (1 τμχ.)

– Κλίβανος πλάσματος (1 τμχ.)

– Ψυγείο ασκών αίματος (1 τμχ.)

– Σύστημα άγκιστρου άνω-κάτω κοιλίας (1 τμχ.)

– Χειρουργική διαθερμία (4 τμχ.)

– Χειρουργική ουρολογική διαθερμία τύπου TURIS (1 τμχ.)

– Ψηφιακός μαστογράφος (1 τμχ.)

– Βιομετρία-παχυμετρία B-Scan (1 τμχ.)

– Εύκαμπτο κυστεοσκόπιο (1 τμχ.)

– Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης (1 τμχ.)

– Υπερηχογράφος ουρολογικός (1 τμχ.)

– Μηχάνημα αποστείρωσης θερμοευαίσθητων εργαλείων (1 τμχ.)

– Σκιαλυτική λυχνία LED με έναν δορυφόρο για χειρουργική χρήση (1 τμχ.)

– Λαπαροσκοπικός πύργος (1 τμχ.)

– Κλίβανος ταχείας αποστείρωσης (1 τμχ.)

– Μηχάνημα οπτικής τομογραφίας – OCT (1 τμχ.)

– Yag Laser Οφθαλμολογικό (1 τμχ.)

– Διαθλαστική μονάδα με σχισμοειδή λυχνία και απεικόνιση (1 τμχ.)

– Αυτόματο οπτικό πεδίο με τραπέζι (1 τμχ.)

– VIDEO Κολποσκόπιο (1 τμχ.)

– Θάλαμος συντήρησης αιμοπεταλίων (1 τμχ.)

– Θερμοκοιτίδα νεογνών (2 τμχ.)

– Σετ ηλεκτρικής κλίνης νοσηλείας με τραπεζοτουαλέτα (90 τμχ.)

Η Πράξη «ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΕΡΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΠΙΔΗΜΙΩΝ» περιλαμβάνει την προμήθεια των κάτωθι:

– Παρακλίνιο μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών με κεντρικό σταθμό (6 τμχ.)

– Παρακλίνιο μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών (3 τμχ.)

– Φορητό μόνιτορ ζωτικών λειτουργιών (2 τμχ.)

– Αναπνευστήρας φορητός (1 τμχ.)

– Αναπνευστήρας ΜΕΘ όγκου-πίεσης (3 τμχ.)

– Ηλεκτρική κλίνη ΜΕΘ (3 τμχ.)

– Doppler αγγείων με ισχαιμική συσκευή (3 τμχ.)

– Αντλία έγχυσης τετραπλή (4 τμχ.)

– Αντλία εντερικής σίτισης (1 τμχ.)

– Συσκευή διαβαθμισμένης συμπίεσης ποδιών (4 τμχ.)

– Κάψουλα αρνητικής πίεσης (1 τμχ.)

– Φορείο ασθενών ακτινοδιαπερατό (2 τμχ.)

– Ακτινογραφικό ψηφιακό τροχήλατο (1 τμχ.)

– Συγκρότημα παραγωγής οξυγόνου (1 τμχ.)

– Υπέρηχος φορητός γενικής χρήσης (1 τμχ.)

– Συσκευή θέρμανσης αίματος/υγρών δυο καναλιών (1 τμχ.)

– Ενεργειακή πλατφόρμα σύντηξης ιστών με μονοπολική και διπολική λειτουργία (1 τμχ.)

– Σύστημα εκκένωσης χειρουργικού καπνού (1 τμχ.)

– Αναλυτής αερίων αίματος (2 τμχ.)

– Εξεταστική λυχνία LED τροχήλατη (10 τμχ.)

– Γεννήτρια οξυγόνου φορητή 10 LIT/MIN (2 τμχ.)

– Συσκευή Bi-PAP ST (2 τμχ.)

– Σπιρόμετρο (2 τμχ.)

– Απινιδωτής με μόνιτορ και βηματοδότη (2 τμχ.)

– Ηλεκτροκαρδιογράφος 6καναλος με τροχήλατο (8 τμχ.)

– Υπόστρωμα διεγχειρητικής ρύθμισης θερμοκρασίας (2 τμχ.)

– Θάλαμος νηματικής ροής (1 τμχ.)

– Μηχάνημα αιμοκάθαρσης φορητό (2 τμχ.)

– Πολυθρόνα αιμοκάθαρσης με ζυγό (1 τμχ.)

– Βιντεολαρυγγοσκόπιο (2 τμχ.)

– Φυγόκεντρος σωληναρίων τεσσάρων υποδοχέων (2 τμχ.)

– Ψυγείο φαρμάκων / αντιδραστηρίων μονόφυλλο (6 τμχ.)

– Συσκευή συνεχούς απολύμανσης αέρα τεχνολογίας πλάσματος, επιτοίχια (17 τμχ.)

– Συσκευή απολύμανσης χώρου με νεφελοποίηση φορητή (1 τμχ.)

– Αερόστρωμα κατακλίσεων κατηγορίας IV (8 τμχ.)

– Ροόμετρo οξυγόνου επιτοίχιo δύο επιλογών παροχής (50 τμχ.)

– Τροχήλατο νοσηλείας (4 τμχ.)

– Τροχήλατο τραπέζι MAYO ανοξείδωτο (4 τμχ.)

– Σύστημα θέρμανσης κουβέρτας (2 τμχ.)

– Πιστόλι ορθοπεδικής χειρουργικής μπαταρίας με εξαρτήματα (2 τμχ.)

– Ρομποτικό σύστημα με λάμπες αποστείρωσης UV, τροχήλατο (1 τμχ.)

– Στηθοσκόπιο διπλού αυλού (10 τμχ.)

– Πιεσόμετρο – οξύμετρο ηλεκτρονικό τροχήλατο (10 τμχ.)

– Παλμικό οξύμετρο φορητό (10 τμχ.)

– Πιεσόμετρο χειρός (10 τμχ.)

– Πιεσόμετρο τροχήλατο (10 τμχ.)

– Πιεσόμετρο ηλεκτρονικό επιτραπέζιο (10 τμχ.)

– Θερμόμετρο μετώπου (10 τμχ.)

– Σετ ηλεκτρικής κλίνης νοσηλείας με τραπεζοτουαλέτα (38 τμχ.)

– Ψυγείο νεκροτομείου 4 θέσεων (1 τμχ.)

– Υπερεπαγωγικό σύστημα αποκατάστασης SIS (1 τμχ.)

– Θερμογραφική κάμερα χειρός (1 τμχ.)

– Εξοπλισμός τηλεδιάσκεψης (1 τμχ.)

– Κάμερα υπολογιστή για τηλεδιάσκεψη (20 τμχ.)

– Ακουστικά υπολογιστή για τηλεδιάσκεψη (20 τμχ.)

– Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής tablet (10 τμχ.)

– Φορητός ηλεκτρονικός υπολογιστής laptop (10 τμχ.)

– Εκτυπωτής Α3 (1 τμχ.)

– Πολυμηχάνημα εκτυπωτής/φωτοτυπικό/σκάνερ/φαξ Α4 (10 τμχ.)

Για τη σημασία του συγκεκριμένου έργου και τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης στην υλοποίησή του μίλησε στην εφημερίδα «ηχώ» Φλώρινας ο διοικητής του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας κ. Χρήστος Παπούλκας:

«H επιδημιολογική κρίση τον τελευταίο 1,5 χρόνο ανέδειξε κάποια ιδιαίτερα ζητήματα και την ανάγκη το δημόσιο σύστημα υγείας να εκσυγχρονιστεί και να μπορέσει να πάει παρακάτω. Να βελτιωθούν οι υποδομές αλλά και οι παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό υπήρξε έντονη ανάγκη και απαίτηση για εκσυγχρονισμό του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού που πλέον υφίσταται στο νοσοκομείο, αντικατάσταση δηλαδή του υπάρχοντος με νέο αλλά και ταυτόχρονα να ενσωματωθεί και νέος σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός.

Το Νοσοκομείο Φλώρινας, αξιοποιώντας τις συγκυρίες της τρέχουσας περιόδου -της Προγραμματικής περιόδου 2014-2020- κατάφερε με συντονισμένη προσπάθεια των Υπηρεσιών του -και συγκεκριμένα της Υποδιεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας με την υποστήριξη της Διοικητικής Υπηρεσίας- να καταθέσει εμπεριστατωμένες και τεκμηριωμένες μελέτες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας προκειμένου να ενταχθούν τρία έργα στην παρούσα Προγραμματική περίοδο.

Μεταξύ αυτών, τα δύο που αφορούν στον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και άμεσα παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες ή θα παρέχουν αναβαθμισμένες υπηρεσίες προς τους πολίτες μας είναι έργα ΕΣΠΑ που έχουν να κάνουν με την προμήθεια νέου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού ύψους 1.826.000 ευρώ για το πρώτο και για το δεύτερο -το οποίο αφορά αποκλειστικά εξοπλισμό covid- 1.507.000 ευρώ. Λόγω της πανδημικής κρίσης φάνηκε η ανάγκη για την προμήθεια και αγορά ειδικού εξοπλισμού που είχε να κάνει μόνο με τις ανάγκες covid.

Έτσι λοιπόν, θεωρούμε ότι με τα δύο αυτά έργα συνολικής αξίας κοστολόγησης και αρχικής δημοπράτησης άνω των 3.300.000, το Νοσοκομείο αποκτά ένα στρατηγικό πλεονέκτημα, εκσυγχρονίζει κατά κόρον τον υφιστάμενο εξοπλισμό, που έχει να κάνει όχι μόνο με ιατρομηχανολογικό εξοπλισμό αλλά και λοιπό εξοπλισμό (π.χ. ξενοδοχειακού τύπου) και πλέον μπαίνουμε σε μια επόμενη περίοδο, μετά το τέλος του ΄22 που υπολογίζουμε ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι παρεμβάσεις αυτές, ώστε σε συνδυασμό με την ενεργειακή αναβάθμιση μιλάμε για πλέον αναβαθμισμένες υπηρεσίες ενός περιφερειακού νοσοκομείου το οποίο θα είναι ανταγωνίσιμο των υπολοίπων.

Είναι γεγονός ότι το ΕΣΠΑ και γενικά τα Ευρωπαϊκά προγράμματα παρέχουν αυτήν τη δυνατότητα στους φορείς ώστε να μπορούν να εντάξουν προτάσεις και έργα που, υπό διαφορετικές συνθήκες, δεν θα μπορούσαν να υλοποιήσουν. Είναι σημαντικό να γνωρίζει ο κόσμος ότι έργα τόσο υψηλού κόστους ήταν δύσκολο να υλοποιηθούν μόνο με τους πόρους που διαθέτει ο φορέας, το Γενικό Νοσοκομείο Φλώρινας. Τα έργα αυτά αγγίζουν τον προϋπολογισμό ενός έτους του Νοσοκομείου, που παρεμπιπτόντως να πούμε ότι το 2020 ήταν βελτιωμένος, υπήρξε δηλαδή πρόσθετη ενίσχυση λόγω των αναγκών covid.

Εν κατακλείδι, αν δεν υπήρχαν τα χρηματοδοτικά εργαλεία και συγκεκριμένα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), το οποίο χρηματοδοτεί αυτές τις παρεμβάσεις με κοινωνικό αντίκτυπο και αποτύπωμα, δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν αυτά τα έργα. Θεωρώ ότι μακροπρόθεσμα αποδέκτης και ωφελούμενος θα είναι ο ίδιος ο πολίτης της Φλώρινας και ο καθένας που θα χρειαστεί τις υπηρεσίες και θέλω να πιστεύω ότι πλέον ατενίζουμε το μέλλον με ανταγωνιστική προοπτική.

Σημαντικό επίσης είναι ότι το Νοσοκομείο δεν συμμετέχει με ιδίους πόρους. Υπάρχει μεν εθνική συμμετοχή, αλλά δεν δεσμεύονται πόροι του Νοσοκομείου.

Φυσικά η έννοια της αναβάθμισης των υπηρεσιών δημόσιας υγείας δεν αφορά μόνο στον εξοπλισμό και τα κτίρια, αλλά και το προσωπικό, την εξυπηρέτηση που μπορεί να έχει ο πολίτης, τη συμπεριφορά και την ποιότητα των υπηρεσιών.

Είναι σημαντικό ότι ένα επαρχιακό νοσοκομείο, την κατάλληλη στιγμή, αυτήν τη δύσκολη μεταμνημονιακή εποχή που υπάρχει φειδώ σε αρκετά ζητήματα, αξιοποιώντας τη συγκυρία κατάφερε και κατέθεσε την πρόταση. Ευελπιστούμε ότι και στο μέλλον θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε σε αντίστοιχες προσκλήσεις ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την περαιτέρω αναβάθμιση του Νοσοκομείου και των δομών που υπάγονται σε αυτό».

EURACTIV_ESPA

Φανή Ρίζου - Δικηγόρος
Ρίζου Αικατερίνη - Ωτορυνολαρυγγολόγος - Φλώρινα Αθηνά Ιωσήφ - Σύμβουλος Σταδιοδρομίας mapyourpath.gr

Βαθμολόγησε την ΗΧΩ:


Συνολική βαθμολογία:

4.5
Rated 4.5 out of 5
4.5 από 5 αστέρια (βασισμένο σε 953 αξιολογήσεις)
Τέλειο80%
Πολύ καλό10%
Μέτριο2%
Φτωχό1%
Κακό7%

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.