Γυναίκες δυνατές… Γυναίκες με αδυναμίες (Γράφει η Τάνια Ώττα)

Όλοι οι άνθρωποι έχουν ανάγκη να ακούσουν μία όμορφη κουβέντα, έναν έπαινο, μία αναγνώριση γι’ αυτά που προσφέρουν, γι’ αυτά

Περισσότερα