Μάκης Ιωσηφίδης : Οι ξένοι δεν θα φέρουν την ανάπτυξη

Οι δραματικές εξελίξεις στην Ουκρανία αναδεικνύουν για άλλη μία φορά την ιδιαίτερη σημασία της ενεργειακής επάρκειας και αυτοτέλειας. Ενώ παρακολουθούμε

Περισσότερα