Ο ανεπιθύμητος εισπράκτορας – Π.Βότσης

Μετά το 1912, που έφυγαν οι Τούρκοι από το χωριό μας, κάποια χωράφια είχαν πουληθεί από τους Τούρκους σε συγχωριανούς

Περισσότερα