Ανακοίνωση Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.Φλώρινας για τη λειτουργία των γραφείων του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό

Περισσότερα