Η Βουλευτής Πέτη Πέρκα για την «Παράταση προθεσμιών προσαρμογής Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας (ΔΑ.Σ.Ε) και την ένταξη ΚΑΔ υλοτομίας στα μέτρα στήριξης»

Ικανοποιήθηκαν  αιτήματα της Βουλευτή Φλώρινας,  κ. Π. Πέρκα σχετικά με την παράταση προθεσμιών προσαρμογής στα νέα δεδομένα για Δασικούς Συνεταιρισμούς

Περισσότερα