Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης (ΔΗΜ.Τ.Ο.) Νέας Δημοκρατίας Φλώρινας

Την Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2021, συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Δ.Σ. της Δημοτικής Τοπικής Οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Φλώρινας. Η σύνθεση

Περισσότερα