Εισήγηση του Δημοτικού Συμβούλου Μπαρδάκα Π. Χρήστου για το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Φλώρινας έτους 2022

Εισήγηση του δημοτικού συμβούλου της παράταξης ¨Ενότητα – Συνεργασία¨ Χρήστου Π. Μπαρδάκα, στην Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φλώρινας την 10η

Περισσότερα