Ενημερωτικό υλικό για διαδικτυακές απάτες τύπου “phishing” από τη Γεν. Περιφ. Αστυνομική Διεύνθυνση Δυτ.Μακεδονίας

Δείτε στο παρακάτω αρχείο σε εκτυπώσιμη μορφή PDF ενημερωτικό υλικό για την αποφυγή διαδικτυακής απάτης μέσω της διαδεδομένης μεθόδου του

Περισσότερα