Συνέντευξη με τον Δημήτρη Δοστίν τον “Θεόφιλο της Φλώρινας”

Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε πρώτη φορά στην εφημερίδα ΗΧΩ Φλώρινας την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου 2009. Ο 80χρονος λαϊκός καλλιτέχνης Δημήτρης Δοστίν

Περισσότερα