Απαγορεύεται για ένα χρόνο η αλιεία καραβίδας στη Λίμνη Βεγορίτιδα

Η κατά περιόδους μείωση της στάθμης των υδάτων, η ρύπανση του εδάφους και του υδροφόρου ορίζοντα από αγροτικές καλλιέργειες, από

Περισσότερα