ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ «ΕΝΟΤΗΤΑ-ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» «Πάντα εκκάλυπτων ο χρόνος εις το φως άγει»

 Η συμπεριφορά της δημοτικής αρχής στο ζήτημα της πρόσληψης δέκα (10) ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου

Περισσότερα