Ο Νίδας, ένας μοναχικός γέροντας (Π.Βότσης)

“Μια βλαχοπούλα έπλυνε στα δέντρα, στα πλατάνια… … Εκεί γιδάρης πέρασε και την καλημεράει. – Βλαχούλα’μ δεν παντρεύεσαι γιδάρ’ άντρα

Περισσότερα