Διαδικασίες περισυλλογής και απομάκρυνσης των εγκαταλελειμμένων οχημάτων

Σύμφωνα με το Π.Δ. 116/Φ.Ε.Κ.81/5.3.2004, οχήματα που έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα  πρέπει να αποσυρθούν άμεσα από τους ιδιοκτήτες τους. Θεωρούνται

Περισσότερα

Ο νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας (του Κωσταντίνου Τζέκη)

«Ώδινεν όρος και έτεκεν μυν», έλεγαν οι Αρχαίοι ημών πρόγονοι, που θα πει «Ήταν έγκυο το βουνό και γέννησε ποντίκι».

Περισσότερα