Προβλήματα στην κατασκευή του φράγματος Παπαδιάς (Π.Βότσης)

Από τη δεκαετία του 1950 θυμάμαι τις υποσχέσεις των πολιτικών των αστικών κομμάτων να υποδεικνύουν και να υπόσχονται την κατασκευή

Περισσότερα