Δημοτικό Συμβούλιο για γέλια και για κλάματα στην Πρέσπα

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 14 Μαρτίου 2022, έγινε μικτή ,δηλαδή, δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη. Για την ώρα

Περισσότερα