Όταν περνούν οι γερανοί… (της Ρίτσας Μπαλκουρανίδου)

Στη μνήμη του πατέρα μου Γεωργίου, αγωνιστή της εθνικής αντίστασης Η εξάχρονη Εύχαρις ρωτούσε τη μαμά της: «Μαμά, πού είναι

Περισσότερα