Ο γέρο-Πέτρος ο πολυτεχνίτης (Π. Βότσης)

“Τρίτη εγεννήθη ο Διγενής και Τρίτη θα πεθάνει. Πιάνει καλεί τους φίλους του κι όλους τους αντρειωμένους…” –ΔΗΜΩΔΕΣ Γνωστός Μακεδονομάχος

Περισσότερα