Θανάσιμο το φιλοδώρημα στον κλαριντζή; (Π.Βότσης)

Σχεδόν σε κάθε χωριό της Μακεδονίας υπήρχε (και υπάρχει) και ένα μουσικό συγκρότημα, συνήθως με χάλκινα. Μερικά συγκροτήματα, όταν τους

Περισσότερα