Ανακοίνωση του Συλλόγου Πολυτέκνων Φλώρινας για την έκδοση πιστοποιητικού πολυτεκνικής ιδιότητας

Αγαπητοί Συνάδελφοι πολύτεκνοι, μετά την γενική απαγόρευση της κυκλοφορίας, για την μη διασπορά του ιού του Κορωνοϊού, εκτός των αναγκαίων

Περισσότερα

Ανακοίνωση Συλλόγου Πολυτέκνων Ν.Φλώρινας για τη λειτουργία των γραφείων του

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Έχοντας υπόψη τις συστάσεις του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και στα πλαίσια λήψης προληπτικών μέτρων για τον περιορισμό

Περισσότερα