Ο Μπάρμπα-Τάσος (Ο μπακάλης του χωριού μας) [Π.Βότσης]

“Το καφενείο του χωριού είναι ένας πολυχώρος και ο μπακάλης είναι ο λειτουργικός διευθυντής και ο συντονιστής ποικίλων δραστηριοτήτων…” Κόντευε

Περισσότερα