Μνημόνιο Συνεργασίας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και Φορέα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών

Με την υπογραφή Μνημονίου επισφράγισαν τη συνεργασία τους το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (δια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολής

Περισσότερα