Έρευνες στην Ερυθρά Θάλασσα αναλαμβάνει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών

Την επιστημονική εξερεύνηση και χαρτογράφηση της Ερυθράς Θάλασσας αναλαμβάνει για την επόμενη τετραετία το Ινστιτούτο Ωκεανογραφίας του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών!

Περισσότερα