Το αντίπαλο δέος (Ρηγίνος)

Καλλιεργούμε τις ψευδαισθήσεις μας έτσι που στην πορεία χανόμαστε δεν κατέχουμε την πραγματικότητα ότι μας πουν το πιστεύουμε το φιλτράρισμα

Περισσότερα