Εγγραφές στην Α’ Τάξη 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας (2022 – 2023)

Οι εγγραφές στην Α’ τάξη του 3ου Δημοτικού Σχολείου Φλώρινας, για το σχολικό έτος 2022-2023, σύμφωνα με την εγκύκλιο του

Περισσότερα