Το φαινόμενο Rivo και τα τέσσερα P(πι) του marketing (του Θεόδωρου Παπαδόπουλου)

Πέρα από συμπάθειες, αντιπάθειες και εμπάθειες είναι κοινή παραδοχή ότι το Rivo All Day Café Bar έχει αλλάξει ριζικά τον

Περισσότερα